Báo cháy UniPOS

Thiết bị báo cháy UniPOS mà chúng tôi đang phân phối gồm:

a. Hệ thống báo cháy địa chỉ UniPOS.

 • Đế đầu báo.
 • Phần mềm đồ họa graphic software.
 • Nút ấn báo cháy khẩn cấp địa chỉ FD7150.
 • Còi báo cháy địa chỉ FD7204.
 • Đèn báo cháy địa chỉ.
 • Đầu báo nhiệt địa chỉ cố định FD7110.
 • Đầu báo nhiệt gia tăng địa chỉ FD7120.
 • Đầu báo khói quang địa chỉ FD7130.
 • Đầu báo khói nhiệt kết hợp địa chỉ.
 • Trung tâm báo cháy địa chỉ 1 Loop.
 • Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 Loop.
 • Trung tâm báo cháy địa chỉ 4 Loop IFS7002/4.
 • Tủ hiển thị phụ IFS7000R.

b. Hệ thống báo cháy thường UniPOS.

 • Trung tâm báo cháy FS5200.
 • Trung tâm điều khiển xả khí FS5200E.
 • Trung tâm báo cháy FS5100.
 • Trung tâm báo cháy FS4000.
 • Bộ hiển thị phụ FS5200R.
 • Đầu báo lửa FD3040
 • Đầu báo lửa FD8040.
 • Đầu báo khói nhiệt kết hợp FD8060.
 • Đầu báo khói quang.
 • Đầu báo nhiệt gia tăng.
 • Đầu báo nhiệt cố định.
 • Còi+ Đèn chớp.
 • Còi+ Đèn báo kết hợp.
 • Đèn báo phòng.
 • Nút báo cháy khẩn cấp FD3050.
 • Nút nhấn xả khí FD3050Y.

c. Hệ thống báo cháy không dây.

 • Đầu báo khói quang không dây.
 • Bộ router.
 • Trung tâm báo cháy không dây
 • Đầu báo không dây khói nhiệt kết hợp.
 • Đầu báo nhiệt không dây.
 • Nút ấn không dây.

d. Module điều khiển

 • Module điều khiển 4 rơle.
 • Module giám sát và điều khiển 10 ngõ.
 • Module giám sát và điều khiển 1 ngõ vào 1 ngõ ra FD7203.
 • Module điều khiển ngõ ra.
 • Module địa chỉ cho đầu báo thường.
Chuông còi báo cháy UniPOS FD7204
Phần mềm đồ hoạ Unipos
Trung tâm báo cháy Unipos FS5200
Trung tâm điều khiển xả khí FS5200E
Đầu báo khói quang địa chỉ FD7130
Đầu báo lửa FD8040 Unipos
Đầu báo nhiệt cố định FD7110
Đầu báo nhiệt gia tăng FD7120
Hiển thị từ 1 đến 12 của 12 (1 Trang)